Ogrzewanie

zubadanZapraszamy Państwa do zapoznania się z informacjami na temat ogrzewania budynków i uzyskiwaniem ciepłej wody użytkowej za pomocą wysoko wydajnej pompy ciepła powietrze – woda (opcjonalnie powietrze – powietrze z funkcją chłodzenia) firmy Mitsubishi o nazwie handlowej Zubadan.

Sekretem wydajności naszych pomp ciepła jest pobieranie energii bezpośrednio z powietrza.

Pompy ciepła cieszą się coraz większym zainteresowaniem ze względu na energooszczędność tych systemów. W technologii tej wykorzystuje się ciepło pobierane z powietrza, będące źródłem energii zapewniającej wysoką wydajność grzewczą. Na przykład, pompa ciepła ze współczynnikiem wydajności  (COP) 4,0 pobiera 1 kW energii elektrycznej oraz 3 kW ciepła z zewnętrznego powietrza, uzyskując ostatecznie 4 kW oddawanej mocy grzewczej.

zubadan-2

Zalety Pomp Ciepła Zubadan

 • niskie koszty inwestycyjne (w porównaniu do gruntowych pomp ciepła)
 • brak jakichkolwiek wykopów na działce klienta
 • bezproblemowa modernizacja istniejącej kotłowni
 • bardzo wysoka wydajność w przypadku uzyskania ciepłej wody użytkowej w okresie wiosna-lato-jesień (w porównaniu do gruntowych pomp ciepła)
 • możliwość chłodzenia pomieszczeń w przypadku wyboru pompy ciepła powietrze-powietrze
 • zastosowanie metody „Flash Injection” – osiąganie wysokiej wydajności grzewczej przy niskich temp. zewnętrznych

zubadan-3zubadan-4zubadan-5Zubadan – Dlaczego?

Pompa ciepła Zubadan firmy Mitsubishi jest dedykowana do systemów, których głównym zadaniem jest ogrzewanie pomieszczeń.

Urządzenia te charakteryzują się:

 • gwarantowaną możliwością grzania do -30 °C
 • nominalną wydajnością do temperatury -15 °C
 • przerwa pomiędzy cyklami odszraniania zwiększona o 150 min
 • szybki czas odszraniania 3 min
 • szybkie dojścia do parametrów docelowych w trybie grzania: temp./zew. C w 10 min – temp./zew. -20°C w 20 min
 • wysokim współczynnikiem COP, który dla układów powietrza/woda sięga COP>4,41. Maksymalne temperatury wody uzyskiwane w tym układzie to 60°C

Jest to na pewno system warty rozważenia jeśli system Zubadan ma być jedynym źródłem ciepła w budynku.

Poprawiona wydajność grzewcza.

Wysoką wydajność grzania osiągnięto dzięki wyjątkowemu układowi „Flash Injection”. Technologia ta umożliwia utrzymanie nominalnej wydajności grzewczej przy temperaturze zewnętrznej osiągającej -15 °C, a praca w trybie grzania gwarantowana jest dla zakresu temperatury, obniżonego do -30 °C.  Technologia ZUBADAN pozwala ogrzać pomieszczenie w zimnych regionach, stosując klimatyzator z pompą ciepła.

zubadan-6Większy komfort.

Rozruch i powrót do normalnej pracy po cyklu odszraniania zostały skrócone dzięki układowi wtrysku czynnika „Flash Injection”. Dodatkowo nowy sposób kontroli odszraniania pozwolił wydłużyć okresy między poszczególnymi cyklami. Obie innowacje dają w efekcie szybsze osiągnięcie zadanej temperatury i jej stabilne utrzymanie na zadanym poziomie.

zubadan-6 zubadan-7Technologia ZUBADAN: sterowanie odszranianiem i szybszy powrót do pracy po zakończeniu odszraniania. Rezultaty badań przeprowadzonych w budynku biurowym w Asahikawa (Hokkaido).

zubadan-8Moduł wewnętrzny do Zubadana.

Moduł wewnętrzny pompy ciepła do ustawienia w kotłowni zaopatrzony jest w zasobnik ciepłej wody użytkowej do podłączenia z jednostką zewnętrzną Mitsubishi Electric typoszeregu Zubadan. Pomiędzy modułem a jednostką zewnętrzną prowadzona jest instalacja freonowa.

Moduł wewnętrzny wyposażony jest w:

 • zasobnik ciepłej wody użytkowej 270 litrów (ze stali kwasoodpornej i dwiema grzałkami o mocy 2 x 2000W służące do zadania funkcji Legionella)
 • wbudowaną energooszczędną (3W~25W) pompę obiegową
 • zawór 3 drogowy przełączający ciepłą wodę użytkową i centralne ogrzewanie
 • programator trybu dziennego / nocnego / c.w.u / wakacyjnego
 • sterownik pozwalający na wysterowanie pracą 2-óch obiegów grzewczych
 • sterownik pozwalający na ustalenie charakterystyki grzewczej budynku
 • wysoko wydajny wymiennik ciepła freon / woda
 • zasobnik ciepłej wody do c.o.

Zależnie od podłączonej jednostki zewnętrznej zestaw może mieć moc grzewczą od 7.0 kW do 22.0 kW

Komentarze są wyłączone.