Stacja monitorowania

Cel monitorowania alarmów

 MONITORING – zbieranie, przy pomocy łączy telekomunikacyjnych i radiowych, informacji o stanie niezależnych, oddalonych systemów alarmowych, przez centrum monitoringu w celu podjęcia działań interwencyjnych w przypadku odebrania sygnału alarmu.

Podstawowym celem monitorowania systemów alarmowych jest podjęcie skutecznych działań interwencyjnych w przypadku odebrania sygnału alarmu, a co za tym idzie maksymalne skrócenie czasu od wystąpienia stanu zagrożenia  w obiekcie do przybycia grupy interwencyjnej do miejsca zdarzenia.

 Inne wymierne korzyści z monitorowania lokalnych systemów alarmowych to:

  • zniżki w stawkach ubezpieczeniowych,
  • odciążenie właściciela obiektu w kwestii nadzoru nad obiektem,
  • śledzenie odstępstw od założonych harmonogramów czasu pracy monitorowanego obiektu,
  • możliwość odczytania historii zdarzeń (stany alarmowe, uszkodzenia, godziny uzbrojeń i rozbrojeń poszczególnych stref oraz/lub całego systemu).

System monitoringu

Bardzo często obiekty takie, jak mieszkania, domki, pawilony handlowe, biura, zakłady produkcyjne itp., wyposażone są w urządzenia służące do ich nadzorowania. Są to między innymi: lokalne systemy sygnalizacji włamania i napadu, lokalne systemy sygnalizacji pożaru oraz systemy monitorowania stref zagrożeń. W stanie alarmu uruchamia się lokalna sygnalizacja akustyczno – optyczna. Jednocześnie centrale alarmowe za pośrednictwem urządzeń takich, jak dialery, komunikatory i nadajniki radiowe mogą przesyłać sygnały o stanie alarmu do Stacji Monitorowania Alarmów.

Stacja Monitorowania Alarmów zbiera informacje z różnych lokalnych systemów alarmowych przy pomocy łączy telekomunikacyjnych i radiowych. Do tego celu wykorzystywana jest zasada, według której lokalne systemy alarmowe przesyłają do urządzeń odbiorczych SMA kod obiektu i kod zdarzenia. Właściwą interpretację przesyłanych informacji zapewnia odpowiednio wypełniona baza danych programu monitorującego. W celu pełnej identyfikacji otrzymanych informacji komunikatom alarmowym są przypisane priorytety.

Niektóre zadania program monitorujący wykonuje automatycznie np.:

  • kontrola częstotliwości sygnałów testowych,
  • kontrola stanu systemu,
  • kontrola zmiany stanu systemu – śledzenie odstępstw od założonych harmonogramów czasu pracy monitorowanego obiektu.

Głównym zadaniem operatora stacji monitorowania jest powiadomienie o zdarzeniu wskazanych służb (grupy interwencyjne, Policja, Straż Pożarna itd.) oraz upoważnionych osób wytypowanych przez Monitorowanego.

Obsługa stacji monitorowania jest prowadzona przez przeszkolonych operatorów, posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej.

Podłączenie do SMA

Do Stacji Monitorowania Alarmów może być podłączony każdy sprawnie działający system alarmowy wyposażony w urządzenia posiadające atesty odpowiednich organów.

Do transmisji sygnałów używane są urządzenia nadawcze (dialery, komunikatory, nadajniki radiowe) posiadające świadectwa homologacji oraz odpowiednie atesty. Również urządzenia odbiorcze zainstalowane w SMA posiadają świadectwa homologacji i odpowiednie certyfikaty. Transmisja sygnałów z lokalnego systemu alarmowego w zależności  od zainstalowanych urządzeń nadawczych może być prowadzona:

  • za pomocą łączy telekomunikacyjnych i radiowych (równolegle) – sposób zalecany,
  • za pomocą łączy telekomunikacyjnych,
  • drogą radiową.

Szczegółowe informacje dotyczące podłączenia lokalnego systemu alarmowego do SMA, w tym koszt niezbędnych urządzeń, koszt podłączenia oraz wysokość kwoty abonamentu miesięcznego za usługę monitorowania technicznego, można uzyskać w Zakładzie Elektroniki SUWAR (tel. 87 566 55 55).

Na potrzeby realizacji sieci monitoringu radiowego systemów alarmowych Państwowa Agencja Radiokomunikacyjna zezwoliła Zakładowi Elektroniki SUWAR na używanie urządzeń radiokomunikacyjnych w wydzielonym kanale radiowym.

Komentarze są wyłączone.