Systemy SAP

Systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru (SAP)

Wykonujemy projekty i instalacje systemów SAP w zakresie, od prostych konwencjonalnych do złożonych analogowo-adresowalnych wraz z urządzeniami automatyki p-poż.. (instalacje oddymiające, sterowanie klapami wentylacyjnymi i drzwiami przeciwpożarowymi oraz automatycznymi urządzeniami gaśniczymi).

W instalacjach stosujemy urządzenia między innymi takich firm jak:

  • SIEMENS
  • D+H Polska Sp. z o.o.
  • Bosch Security Systems
  • POLON ALFA

Posiadamy wszelkie niezbędne uprawnienia i autoryzacje do projektowania i realizacji systemów SAP w tym uprawnienia PIBJOR instalatora izotopowych czujek dymu.

Komentarze są wyłączone.