Wentylacja

prosty_dobrySłaba jakość powietrza może być przyczyną wielu problemów pojawiających się w miejscu pracy lub w domu. Powszechnie uznawana jest ona za przyczynę znaczengo spadku produktywności, obniżenie morale i zwiększoną liczbę zachorowań wśród pracowników. Celem zapewnienia dobrej wentylacji i jednocześnie klimatyzacji w budynkach mieszkalnych i komercyjnych jest zagwarantowanie takich warunków, w jakich ludzie mogą komfortowo i bezpiecznie mieszkać i pracować.

Wynaleziony i dopracowany ponad 30 lat temu system LOSSNAY usprawnił odzysk zużytej energii. Urządzenia te wpływają na redukcję ogólnych kosztów zużycia energii, odprowadzając nieświeże powietrze, a następnie odzyskują ciepło lub chłód do ogrzania lub schłodzenia zasysanego świeżego powietrza. Dzięki wykorzystaniu tej energii, system pozwala zaoszczędzić do 30% wstępnych nakładów kapitałowych instalacji grzewczych i chłodzących.

centralka-schematTechnologia Odzysku Ciepła Lossnay oraz jednoczesny nawiew i wywiew powietrza gwarantują dokonałą jakość powietrza w pomieszczeniu oraz znaczną redukcję zapotrzebowania na powietrze zewnętrzne.

Zasada odzysku ciepła z zastosowaniem Hyper Eco Lossnay Core


Każdy budynek potrzebuje dostawy świeżego powietrza dla zapewnienia zdrowia i komfortu swoim mieszkańcom. Powietrze zewnętrzne rzadko, jeżeli w ogóle, posiada tą samą temperaturę co temperatura utrzymywana w budynku przez system klimatyzacji. Latem jest zbyt gorące, a zimą za chłodne. Nakłada to dodatkowe obciążenie na klimatyzator, zmierzający do wyrównania temperatury zasysanego gorącego lub chłodnego powietrza, powodując wzrost kosztów eksploatacji systemu. LOSSNAY eliminuje ten problem dzięki zastosowaniu technologii odzysku ciepła, która wykorzystuje ciepło zużytego, odprowadzanego powietrza w celu ogrzania lub schłodzenia zasysanego, świeżego powietrza, wyrównując jego temperaturę do warunków panujących w pomieszczeniu. Proces ten redukuje obciążenie systemu klimatyzacji bez odcinania dopływu niezbędnego do życia świeżego powietrza.

lato

zimakonstrukcjaPODSTAWOWA ZASADA

Nadzwyczajna  technologia  pozwalająca dostarczać świeże powietrze z minimalną różnicą w stosunku do temperatury wewnętrznej, znana jako wymiennik „Lossnay Care”. Krzyżowy wymiennik płytowy, ze specjalnie obrobionego papieru rozdziela strumienie powietrza nawiewanego i wywiewnego, zapewniając doprowadzenie do pomieszczenia wyłącznie świeżego powietrza oraz równocześnie umożliwiając skuteczne przekazanie ciepła.

UDOSKONALENIA

Mikroskopijne pory w membranie zostały jeszcze bardziej zmniejszone, redukując stopień przenikania przez nią gazów rozpuszczalnych w wodzie, takich jak amoniak i wodór. Ponadto, membrana wykonana jest z nowego rodzaju, specjalnie obrabianego papieru, który charakteryzuje się wysoką przepuszczalnością wilgoci, co wspomaga przekazywanie wilgoci dla zwiększonej skuteczności wymiany ciepła. Te udoskonalenia wpływają z kolei na usprawnienie przenikania wilgoci i efektywności blokowania niechcianych gazów, skutkując mniejszym stopniem przenikania gazów i zwiększoną skutecznością transferu energii.

Zapraszamy do zapoznania się z katalogami Mitsubishi Electric:

[mantra-button-light url=”http://suwar.pl/wp-content/uploads/2013/03/Katalog-Lossnay.pdf”]Centrale wentylacyjno-rekuperacyjne Lossnay[/mantra-button-light]

[mantra-button-light url=”http://suwar.pl/wp-content/uploads/2013/03/Termoscreens_kurtyny-powietrzne.pdf”]Kurtyny powietrzne Thermoscreens[/mantra-button-light]

Komentarze są wyłączone.