Systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru (SAP)

Wykonujemy projekty i instalacje systemów SAP w zakresie, od prostych konwencjonalnych do złożonych analogowo-adresowalnych wraz z urządzeniami automatyki p-poż.. (instalacje oddymiające, sterowanie klapami wentylacyjnymi i drzwiami przeciwpożarowymi oraz automatycznymi urządzeniami gaśniczymi). W instalacjach stosujemy urządzenia między innymi takich firm jak:

SIEMENS

D+H Polska Sp. z o.o.

Bosch Security Systems

POLON ALFA

Posiadamy wszelkie niezbędne uprawnienia i autoryzacje do projektowania i realizacji systemów SAP. Jesteśmy autoryzowanym partnerem firmy SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES Sp. z o.o. w Warszawie. Firma Suwar jest wpisana do rejestru Państwowej Agencji Atomistyki i posiada zezwolenie do obrotu, montażu i konserwacji czujek izotopowych.

Nasza oferta