Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000517859

Bank Spółdzielczy Rutka Tartak 81 9367 0007 0010 0050 5345 0001

firma Suwar Suwałki