Systemy detekcji pożaru

Wykonujemy projekty i instalacje systemów SAP w zakresie, od prostych konwencjonalnych do złożonych analogowo-adresowalnych wraz z urządzeniami automatyki p-poż.. (instalacje oddymiające, sterowanie klapami wentylacyjnymi i drzwiami przeciwpożarowymi oraz automatycznymi urządzeniami gaśniczymi).

W instalacjach stosujemy urządzenia między innymi takich firm jak:

SIEMENS  |  D+H Polska Sp. z o.o.  |  Bosch  |  POLON ALFA

Posiadamy wszelkie niezbędne uprawnienia i autoryzacje do projektowania i realizacji systemów SAP.
Jesteśmy autoryzowanym partnerem firmy SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES Sp. z o.o. w Warszawie.
Firma Suwar jest wpisana do rejestru Państwowej Agencji Atomistyki i posiada zezwolenie do obrotu, montażu i konserwacji czujek izotopowych.

SSP

System
sygnalizacji pożaru
SSP to instalacje mające na celu wykrycie i sygnalizację pożaru zanim się on rozwinie i osiągnie rozmiary trudne do opanowania. Jest jednym z podstawowych systemów bezpieczeństwa w obiektach. Szybkie wykrycie źródła pożaru daje więcej czasu na ewakuację i skuteczną ochronę zgromadzonych w budynku dóbr.

ODD

Systemy oddymiania
i wentylacji pożaru
Jeśli w budynku dojdzie do pożaru systemy oddymiania i wentylacji pożaru są niezbędnym elementem zapewnienia bezpiecznej drogi ewakuacyjnej dla osób znajdujących się w nim.

DSO

Dźwiękowe systemy
ostrzegawcze
Jednym z elementów ochrony przeciwpożarowej są dźwiękowe systemy ostrzegawcze, które służą nadawaniu sygnałów ostrzegawczych oraz komunikatów głosowych w trakcie przeprowadzania ewakuacji.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?