Monitoring systemów

Firma Suwar posiada stację monitorowania, która przez 24h na dobę czuwa nad bezpieczeństwem naszych klientów.

Oferujemy monitoring systemów włamania i napadu z grupą interwencyjną, a także monitoring systemów pożarowych z powiadomieniem do Państwowej Straży Pożarnej.

Podstawowym celem monitorowania systemów alarmowych jest podjęcie skutecznych działań interwencyjnych w przypadku odebrania sygnału alarmu, a co za tym idzie maksymalne skrócenie czasu od wystąpienia stanu zagrożenia  w obiekcie do przybycia grupy interwencyjnej do miejsca zdarzenia. Obsługa stacji monitorowania jest prowadzona przez przeszkolonych operatorów, wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Głównym zadaniem operatora stacji monitorowania jest powiadomienie o zdarzeniu wskazanych służb (grupy interwencyjne, Straż Pożarna itd.) oraz upoważnionych osób wytypowanych przez Monitorowanego. Firma Suwar współpracuje ze służbami komendy Państwowej Straży Pożarnej na terenie Suwałk, Ełku i Augustowa.

Zalety monitorowania

Natychmiastowa interwencja w przypadku wykrycia zagrożenia

Możliwość odczytania historii uzbrojeń i rozbrojeń systemu alarmowego

Zniżki w stawkach
ubezpieczeniowych

Lokalny
system alarmowy

Do Stacji Monitorowania Alarmów może być podłączony każdy sprawnie działający system alarmowy. Szczegółowe informacje dotyczące podłączenia lokalnego systemu alarmowego do SMA, w tym koszt niezbędnych urządzeń, koszt podłączenia oraz wysokość kwoty abonamentu, można uzyskać w Zakładzie Elektroniki SUWAR. Na potrzeby realizacji monitoringu radiowego systemów alarmowych firma posiada pozwolenie radiowe wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na używanie urządzeń radiokomunikacyjnych w wydzielonym kanale radiowym.

 

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?